Angst, paniekaanval of paniekstoornis

Bang zijn is een normale reactie op dreigend gevaar. Het gevaar kan van buitenaf komen of van binnen uit ontstaan, bijvoorbeeld bang zijn te falen of bang zijn in de steek gelaten te worden. Bij werkelijk gevaar heeft angst de belangrijke functie ons voor dit gevaar te waarschuwen.

Soms krijgen mensen angsten in situaties die niet bedreigend of gevaarlijk zijn. Hevige angst gaat vaak gepaard met lichamelijke verschijnselen als een verhoogde hartslag en bloeddruk, hartkloppingen, duizeligheid, droge mond, pijn in de borst, misselijkheid, kortademigheid en hoofdpijn. Angst kent verschillende gradaties en kan overgaan in paniek.

Paniek kan plotseling ontstaan, waarbij men een bepaalde situatie niet meer onder controle krijgt. Paniek kan gepaard gaan met angstaanjagende lichamelijke verschijnselen, zoals het hebben van hartkloppingen, misselijkheid, duizeligheid, het gevoel te stikken, beven, trillen, versnelde ademhaling.

Wanneer een paniekaanval zich vaker voordoet, is er sprake van een paniekstoornis.

Bij meerdere onverwachte paniekaanvallen is er sprake van een paniekstoornis. De angst voor een paniekaanval is zo groot, dat u situaties of plaatsen gaat vermijden. Een paniekaanval kan wel 60 tot 90 minuten aanhouden. Dit kan veroorzaakt worden door een hele heftige gebeurtenis (trauma). Soms krijgen mensen angsten in situaties die gevaarlijk of bedreigend lijken, maar niet zijn, of waarbij de angst niet meer in verhouding staat tot het reële gevaar. Angst kan dan zó iemands leven gaan overheersen, dat die persoon belemmerd kan worden bij het uitvoeren van gewone dagelijkse taken of zelfs helemaal niets meer durft te doen. Dan spreken we van een fobie. Het is juist zo belangrijk om spannende situaties niet uit de weg te gaan, zodat de angst niet nog erger wordt.

Heeft u last van angst en paniekaanvallen?

Wilt u angst uw leven niet meer laten beheersen? We gaan samen op zoek naar de oorzaak van de angsten en er samen aan werken, om stap voor stap weer dingen te ondernemen. Heeft u vragen of wilt u een consult inplannen? Neem gerust hier contact op.